ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

Posted by:

0