ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

Posted by:

ประกาศราคากลางฯ อาคารสำนักงาน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานหาหนะและขนส่งบุ้งกี๋ของรถแบคโฮ จำนวน 1 ลูก

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ จำนวน 1 รายการ

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ จำนวน 1 ป้าย

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก จำนวน 4 รายการ

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ การขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก จำนวน 1 ป้าย

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ราย

Posted by:

0
Page 1 of 60 12345...»