ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลาประชาคมถึงต้นโพธิ์ที่นานายสมชาย ศิริวงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านรางขโมย ตำบลองครักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5

0

Add a Comment