ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหย่าง ผิวกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,445 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ 9780 ตารางเมตร เส้นสะพาน ค.ส.ล. วัดทองขาหย่าง ถึง บ้านนางจำปา สืบนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment