โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลองครักษ์”การแปรรูปอาหาร” ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลองครักษ์จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลองครักษ์”การแปรรูปอาหาร” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหยั่ง

 

S__48554032 S__48554033

1

Comments

  1. Otha Swaby  ธันวาคม 11, 2020

    Thanks for sharing!!

    reply

Add a Comment