โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลองครักษ์”การแปรรูปอาหาร” ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลองครักษ์จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลองครักษ์”การแปรรูปอาหาร” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหยั่ง

 

S__48554032 S__48554033

0

Add a Comment