โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลองครักษ์ “การทำดอกไม้จันทน์” ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลองครักษ์ “การทำดอกไม้จันทน์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในตำบลองครักษ์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองโมง

   55223

55219 55215 55214 55209

0

Add a Comment