ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง

Posted by:

0

ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการสนับสนุนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Posted by:

0

ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.องครักษ์ หมายเลขทะเบียน กท 3229 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

Posted by:

0