ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.องครักษ์ หมายเลขทะเบียน กท 3229 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านรางขโมย จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กวัดสามเพลง ถึงร้านค้านางเสมอ ทับทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

0