ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านนายบุญทิ้ง ช่างทอง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 80 ม. พร้อมฝังท่อ หน้า 10 จำนวน 2 ท่อน จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงกสรยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเข้าหมู่บ้านทองคุ้ง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.20 ม. ระยะทาง 526 ม. จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

Posted by:

0