การจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยมีผลตั้งแต่การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่เคยชำระภาษีดังกล่าวทราบว่า ท่านยังไม่ต้องมาชำระภาษี ของ ปี พ.ศ.2563 แต่ท่านจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เฉพาะปี พ.ศ.2563 ให้ท่านชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์จะต้องทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลก่อนจะแจ้งให้ท่านผู้ชำระภาษีทราบว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ โดยวันที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์จะเข้าสำรวจข้อมูลที่ดินจะแจ้งให้ทราบอีกทีในครั้งหน้า

ดูทั้งหมด

logo1

ดูทั้งหมด

logo1

ดูทั้งหมด

สิงหาคม 2020
อา พฤ
« ก.ค.    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

facebook Instagram_icon Twitter

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ
คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี สมุดภาพ Infographic ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี